Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 13/12/2016

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 50

Ελάχιστη βαθμολογία: 32​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 20/12/2016 - 12:33
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20