Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Μέλη της εξεταστικής επιτροπής

Μέλη της εξεταστικής επιτροπής

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες και οι συσκέψεις της εξεταστικής επιτροπής είναι απόρρητες. Οποιοσδήποτε δεν αποτελεί μέλος της απαγορεύεται να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με μέλος της εξεταστικής επιτροπής. Μόνο οι υποψήφιοι που ασκούν το δικαίωμα προσφυγής μπορούν (μέσω της EPSO), εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς, να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής.

Πρόεδρος

Spillane, Ciaran

Αναπληρωτής πρόεδρος

Murphy, Paul

Μέλη

Lemaire, Laurent             

De Boom, Patrick            

Widdershoven, Vincent               

Van Vliet, Ekke 

Martinez Cuesta, Luis    

Kleinsasser, Christine

Thenner, Birgitt               

Csordas, Annamaria       

Vieilledent-Monfort, Catherine

Annand, Hugh  

Debois, Jean-Grégoire  

Martins Dias Da Silva, Albano

Αναπληρωματικά μέλη

Tyszkiewicz, Zbigniew   

Demarche, Xavier           

Feyer, Lavinia-Ciresica  

Roest, Jan          

Tsonakas, Leonidas

Stendera-Bzdela, Paulina

 

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 20/12/2016 - 12:36
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20