Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar

Uttagningskommitténs medlemmar

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Spillane, Ciaran

Ställföreträdande ordförande

Murphy, Paul

Medlemmar

Lemaire, Laurent             

De Boom, Patrick            

Widdershoven, Vincent               

Van Vliet, Ekke 

Martinez Cuesta, Luis    

Kleinsasser, Christine

Thenner, Birgitt               

Csordas, Annamaria       

Vieilledent-Monfort, Catherine

Annand, Hugh  

Debois, Jean-Grégoire  

Martins Dias Da Silva, Albano

Ställföreträdande medlemmar

Tyszkiewicz, Zbigniew   

Demarche, Xavier           

Feyer, Lavinia-Ciresica  

Roest, Jan          

Tsonakas, Leonidas

Stendera-Bzdela, Paulina

 

Publicerat den : 20/12/2016 - 12:36
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20