Начало > Възможности за работа > Новини > Членове на конкурсната комисия

Членове на конкурсната комисия

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Beuseling, Peter

Заместник-председател

Dalpozzo, Luca

Членове

Dackner, Johan

Petrovicova,Zuzana

Boella, Maurizio

Charpentier, Christelle

Schosger, Jean-Pierre

Manna, Giustino

Заместник-членове

Klumpp, Petra

Kuske, Michael

Molnar, Kolos

Casalta, Sylvie

 

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 18/01/2017 - 15:10
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20