Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Aktuality > Členové výběrové komise

Členové výběrové komise

Připomínáme, že práce a rozhodnutí  všech výběrových komisí jsou tajné a že osobám, které nejsou členy komise, je zakázáno členy komise jakkoli kontaktovat. Na předsedu komise se smí obracet  pouze uchazeči, jimž náleží právo odvolání, a to prostřednictvím Úřadu EPSO, písemně a v souladu s postupem stanoveným v Obecných pravidlech platných pro otevřená výběrová řízení.

Předseda/předsedkyně

Beuseling, Peter

Předseda/předsedkyně – náhradník

Dalpozzo, Luca

členové

Dackner, Johan

Petrovicova,Zuzana

Boella, Maurizio

Charpentier, Christelle

Schosger, Jean-Pierre

Manna, Giustino

náhradníci

Klumpp, Petra

Kuske, Michael

Molnar, Kolos

Casalta, Sylvie

 

Datum příspěvku : 18/01/2017 - 15:10
Datum poslední aktualizace : 28/11/2018 - 14:20