Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Μέλη της εξεταστικής επιτροπής

Μέλη της εξεταστικής επιτροπής

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες και οι συσκέψεις της εξεταστικής επιτροπής είναι απόρρητες. Οποιοσδήποτε δεν αποτελεί μέλος της απαγορεύεται να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με μέλος της εξεταστικής επιτροπής. Μόνο οι υποψήφιοι που ασκούν το δικαίωμα προσφυγής μπορούν (μέσω της EPSO), εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς, να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής.

Πρόεδρος

Beuseling, Peter

Αναπληρωτής πρόεδρος

Dalpozzo, Luca

Μέλη

Dackner, Johan

Petrovicova,Zuzana

Boella, Maurizio

Charpentier, Christelle

Schosger, Jean-Pierre

Manna, Giustino

Αναπληρωματικά μέλη

Klumpp, Petra

Kuske, Michael

Molnar, Kolos

Casalta, Sylvie

 

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 18/01/2017 - 15:10
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20