Sākumlapa > Darba iespējas > Jaunumi > Atlases komisijas locekļi

Atlases komisijas locekļi

Atgādinām, ka visu atlases komisiju darbs un apspriedes ir konfidenciālas un neviena persona, kura nav atlases komisijas loceklis, nedrīkst mēģināt sazināties ar kādu komisijas locekli; tikai tie kandidāti, kuri izmanto pārsūdzības tiesības, ar saviem protestiem drīkst (caur EPSO) rakstiski un ievērojot procedūras, kas izklāstītas atklātos konkursus reglamentējošajos vispārīgajos noteikumos, vērsties pie atlases komisijas priekšsēdētāja.

Priekšsēdētājs

Beuseling, Peter

Priekšsēdētāja aizvietotājs

Dalpozzo, Luca

Locekļi

Dackner, Johan

Petrovicova,Zuzana

Boella, Maurizio

Charpentier, Christelle

Schosger, Jean-Pierre

Manna, Giustino

Locekļu aizvietotāji

Klumpp, Petra

Kuske, Michael

Molnar, Kolos

Casalta, Sylvie

 

 

Publicēšanas datums : 18/01/2017 - 15:10
Atjauninājuma datums : 28/11/2018 - 14:20