Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Członkowie komisji konkursowej

Członkowie komisji konkursowej

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Beuseling, Peter

Zastępca przewodniczącego 

Dalpozzo, Luca

Członkowie

Dackner, Johan

Petrovicova,Zuzana

Boella, Maurizio

Charpentier, Christelle

Schosger, Jean-Pierre

Manna, Giustino

Zastępcy członków

Klumpp, Petra

Kuske, Michael

Molnar, Kolos

Casalta, Sylvie

 

Data publikacji : 18/01/2017 - 15:10
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20