Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar

Uttagningskommitténs medlemmar

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Beuseling, Peter

Ställföreträdande ordförande

Dalpozzo, Luca

Medlemmar

Dackner, Johan

Petrovicova,Zuzana

Boella, Maurizio

Charpentier, Christelle

Schosger, Jean-Pierre

Manna, Giustino

Ställföreträdande medlemmar

Klumpp, Petra

Kuske, Michael

Molnar, Kolos

Casalta, Sylvie

 

Publicerat den : 18/01/2017 - 15:10
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20