Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Kallelse till utvärderingscentrum

Kallelse till utvärderingscentrum

Publicering av kallelse till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 14/12/2016

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 87

Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

 

Referens: 
Publicerat den : 19/01/2017 - 15:23
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20