Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 22/11/2016

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στις δοκιμασίες μετάφρασης:
Επιλογή 1 = 35
Επιλογή 2 = 35

Γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες και/ή πληρούν τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 23/01/2017 - 14:53
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20