Wyniki wstępne

Publikacja wyników wstępnych: 22/11/2016

Liczba kandydatów zaproszonych do etapu testów tłumaczeniowych:
Wariant 1 = 35
Wariant 2 = 25

Dopuszcza się wszystkich kandydatów, którzy pomyślnie przeszli test(-y) i/lub którzy spełniają warunki udziału w konkursie.

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 23/01/2017 - 14:53
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20