Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Resultat av tillträdesprov

Resultat av tillträdesprov

Offentliggörande av resultatet i de sökandes Epsokonton: 22/11/2016

Antal sökande som kallats till översättningsproven:
Alternativ 1 = 35
Alternativ 2 = 35

Alla sökande som klarat proven och/eller uppfyller behörighetskraven har kallats.

Publicerat den : 23/01/2017 - 14:53
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20