Начало > Възможности за работа > Новини > Резултати от подбора

Резултати от подбора

Публикуване на резултатите от подбора в EPSO профилите на кандидатите: 22/11/2016

Брой на кандидатите, поканени за участие в тестовете по превод:
Вариант 1 = 39
Вариант 2 = 4

Допускат се всички кандидати, които са издържали теста/тестовете и/или отговарят на условията за допустимост.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 23/01/2017 - 15:00
Дата на актуализацията : 24/08/2020 - 16:37