Wyniki wstępne

Publikacja wyników wstępnych: 22/11/2016

Liczba kandydatów zaproszonych do etapu testów tłumaczeniowych:
Wariant 1 = 44
Wariant 2 = 18

Minimalna liczba punktów uzyskana podczas testów wstępnych wymagana do dopuszczenia do etapu testów tłumaczeniowych:
Wariant 1 = 35​
Wariant 2 = 35​

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 23/01/2017 - 15:09
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20