Home > Job opportunities > Resultat av tillträdesprov – första etappen

Resultat av tillträdesprov – första etappen

Offentliggörande av resultatet (första etappen) i de sökandes Epsokonton: 26/01/2017

Antal sökande som gått vidare till nästa etapp (Talent screener): 144

 

Publicerat den : 27/01/2017 - 15:03
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20