Начало > Възможности за работа > Новини > Членове на конкурсната комисия

Членове на конкурсната комисия

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Pascal GODART

Заместник-председател

Luca DALPOZZO

Членове

Sandra TENDINHA
Philip TULKENS
Luis GAST MANSO
Claire STASSART
Andreas KOLLING
Michael ASHBROOK

Заместник-членове

Alexander DRECHSEL
Lauri SULANKO
Lieve DEBILLE
Luis Enrique BARQUILLA
Didier BOSMAN
Ilias SOTIRCHOS

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 02/02/2017 - 11:37
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20