Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Aktuality > Členové výběrové komise

Členové výběrové komise

Připomínáme, že práce a rozhodnutí  všech výběrových komisí jsou tajné a že osobám, které nejsou členy komise, je zakázáno členy komise jakkoli kontaktovat. Na předsedu komise se smí obracet  pouze uchazeči, jimž náleží právo odvolání, a to prostřednictvím Úřadu EPSO, písemně a v souladu s postupem stanoveným v Obecných pravidlech platných pro otevřená výběrová řízení.

Předseda/předsedkyně

Pascal GODART

Předseda/předsedkyně – náhradník

Luca DALPOZZO

členové

Sandra TENDINHA
Philip TULKENS
Luis GAST MANSO
Claire STASSART
Andreas KOLLING
Michael ASHBROOK

náhradníci

Alexander DRECHSEL
Lauri SULANKO
Lieve DEBILLE
Luis Enrique BARQUILLA
Didier BOSMAN
Ilias SOTIRCHOS

Reference: 
Datum příspěvku : 02/02/2017 - 11:37
Datum poslední aktualizace : 28/11/2018 - 14:20