Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Μέλη της εξεταστικής επιτροπής

Μέλη της εξεταστικής επιτροπής

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες και οι συσκέψεις της εξεταστικής επιτροπής είναι απόρρητες. Οποιοσδήποτε δεν αποτελεί μέλος της απαγορεύεται να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με μέλος της εξεταστικής επιτροπής. Μόνο οι υποψήφιοι που ασκούν το δικαίωμα προσφυγής μπορούν (μέσω της EPSO), εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς, να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής.

Πρόεδρος

Pascal GODART

Αναπληρωτής πρόεδρος

Luca DALPOZZO

Μέλη

Sandra TENDINHA
Philip TULKENS
Luis GAST MANSO
Claire STASSART
Andreas KOLLING
Michael ASHBROOK

Αναπληρωματικά μέλη

Alexander DRECHSEL
Lauri SULANKO
Lieve DEBILLE
Luis Enrique BARQUILLA
Didier BOSMAN
Ilias SOTIRCHOS

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 02/02/2017 - 11:37
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20