Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Członkowie komisji konkursowej

Członkowie komisji konkursowej

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Pascal GODART

Zastępca przewodniczącego 

Luca DALPOZZO

Członkowie

Sandra TENDINHA
Philip TULKENS
Luis GAST MANSO
Claire STASSART
Andreas KOLLING
Michael ASHBROOK

Zastępcy członków

Alexander DRECHSEL
Lauri SULANKO
Lieve DEBILLE
Luis Enrique BARQUILLA
Didier BOSMAN
Ilias SOTIRCHOS

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 02/02/2017 - 11:37
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20