Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Členovia výberovej komisie

Členovia výberovej komisie

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Pascal GODART

Zastupujúci predseda

Luca DALPOZZO

Členovia

Sandra TENDINHA
Philip TULKENS
Luis GAST MANSO
Claire STASSART
Andreas KOLLING
Michael ASHBROOK

Zastupujúci členovia

Alexander DRECHSEL
Lauri SULANKO
Lieve DEBILLE
Luis Enrique BARQUILLA
Didier BOSMAN
Ilias SOTIRCHOS

Referencia: 
Dátum publikovania : 02/02/2017 - 11:37
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20