Хей, чухте ли?

Тази пролет EPSO стартира нов конкурс за висшисти (администратори на степен AD5)!

Какво правят администраторите?

Администраторите обикновено работят в екип в една от институциите на ЕС и задачите им се изразяват във формулиране на политики, оперативна дейност и управление на ресурси. Областта, в която те изпълняват задачите си, зависи от институцията или службата, която ги наема. Местата за администратори могат да се заемат от висшисти във всички области.

Заинтригувахме ли ви? Повече информация скоро на eu-careers.eu!

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 03/02/2017 - 09:08
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20