Αυτό το γνωρίζετε;

Η EPSO ξεκινά νέον διαγωνισμό για πτυχιούχους (βαθμού AD5) την άνοιξη!

Ποια είναι τα καθήκοντα ενός πτυχιούχου διοικητικού υπαλλήλου;

Οι πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι απασχολούνται σε ένα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, στο πλαίσιο μιας ομάδας, και τα καθήκοντά τους εστιάζουν στη διατύπωση πολιτικής, στην παραγωγή επιχειρησιακού έργου και στη διαχείριση πόρων. Ο τομέας στον οποίο ο κάθε πτυχιούχος θα εκτελεί τα καθήκοντά του εξαρτάται από το όργανο ή το τμήμα που θα τον προσλάβει. Οι θέσεις διοικητικών υπαλλήλων απευθύνονται σε πτυχιούχους κάθε τομέα.

Ενδιαφέρεστε; Περισσότερες πληροφορίες σύντομα στη διεύθυνση eu-careers.eu!

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 03/02/2017 - 09:08
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20