Czy wiesz, że...?

Na wiosnę EPSO ogłosi nowy konkurs dla absolwentów wyższych uczelni (grupa zaszeregowania AD5)!

Czym zajmują się administratorzy, którzy ukończyli studia wyższe?

Administratorzy będący absolwentami studiów wyższych pracują zazwyczaj w ramach zespołu w jednej z instytucji UE. Głównie zajmują się opracowywaniem strategii politycznych, wdrażaniem tych strategii w praktyce oraz zarządzaniem zasobami. Dziedzina, w jakiej absolwent zatrudniony na stanowisku administratora wykonuje tego rodzaju zadania, zależy od instytucji lub działu, w którym pracuje. Na stanowiska administratorów mogą ubiegać się absolwenci studiów dowolnego kierunku.

Dowiedz się więcej. Więcej informacji już wkrótce na stronie eu-careers.eu!

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 03/02/2017 - 09:08
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20