Moovijob Tour DeLux

EU Careers ще участва в Moovijob Tour DeLux — най-важното събитие за кариерно развитие в Люксембург.

Проявата ще се проведе в петък 17 март в Luxembourg Congrès в Кирхберг.

Вече можете да се регистрирате на  уебсайта на проявата.

Посетете ни. Очакваме да се срещнем с вас и да ви разкажем всичко за нашите процедури за подбор и предстоящите възможности за работа в институциите на ЕС.

Дата на публикуване : 06/03/2017 - 11:20
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20