Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Aktuality > Výběrové řízení na místo administrátora – testy a kompetence

Výběrové řízení na místo administrátora – testy a kompetence


Chtěli byste se dozvědět více o tom, jak se již teď můžete na výběrové řízení připravit? To je dobře!
 
Připravte se na testy týkající se 8 všeobecných kompetencí:
1. Analytické uvažování a řešení problémů
2. Komunikace
3. Orientace na kvalitu a výsledky
4. Vzdělávání a osobní rozvoj
5. Schopnost stanovovat priority a organizace práce
6. Odolnost
7. Spolupráce s dalšími pracovníky a 8. Vedení
 
Kandidáty posuzujeme na základě celé série testů. Vzorové testy jsou k dispozici na této adrese:
   * Testy verbálního, numerického a abstraktního uvažování 
   * e-tray 
   * Případová studie 
   * Ústní prezentace 
   * Cvičení ve skupině 
   * Pohovor na základě kompetencí 
 
Další informace viz eu-careers.eu

Reference: 
Datum příspěvku : 24/02/2017 - 09:30
Datum poslední aktualizace : 28/11/2018 - 14:20