Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Konkurs dla administratorów (2017 r.) – testy i kompetencje

Konkurs dla administratorów (2017 r.) – testy i kompetencje


Już teraz chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak przygotować się do konkursu? Doskonale!
 
Przygotuj się do testów obejmujących osiem kompetencji ogólnych:
1. Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów
2. Komunikacja
3. Jakość i wydajność pracy
4. Nauka i rozwój osobisty
5. Ustalanie priorytetów i organizacja
6. Odporność
7. Umiejętność pracy w zespole
8. Zdolności przywódcze
 
Do oceny kandydatów stosujemy szereg testów. Tutaj znajdziesz przykładowe testy:
* Testy sprawdzające umiejętności w zakresie rozumienia tekstu pisanego, operowania danymi liczbowymi i myślenia abstrakcyjnego 
* Symulacja typu e-tray 
* Studium przypadku 
* Prezentacja ustna 
* Zadanie do zrealizowania w zespole 
* Rozmowa badająca poziom kompetencji 
 
Więcej informacji znajdziesz na stronie eu-careers.eu.

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 24/02/2017 - 09:30
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20