Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningsprov för handläggare 2017 – prov och kompetenser

Uttagningsprov för handläggare 2017 – prov och kompetenser


Vill du veta mer om hur du kan förbereda dig för ett uttagningsprov redan nu? Bra!
 
Vi kommer att testa åtta allmänna kompetenser:
1. Analys och problemlösning
2. Kommunikation
3. Kvalitet och resultat
4. Inlärning och utveckling
5. Prioritering och organisation
6. Stresstålighet
7. Samarbete
8. Ledarskap
 
Vi använder flera prov för att bedöma de sökande (se exempel på prov):
   * Tester i läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande 
   * Inkorgsövning 
   * Ett ”case” 
   * Muntlig framställning 
   * Gruppövning 
   * Kompetensbaserad intervju 
 
Läs mer på eu-careers.eu.

Referens: 
Publicerat den : 24/02/2017 - 09:30
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20