Начало > Възможности за работа > Новини > Конкурс за администратори — студентите последна година са добре дошли!

Конкурс за администратори — студентите последна година са добре дошли!

За да могат да участват в този конкурс, кандидатите трябва да имат най-малко бакалавърска степен. Няма проблем и ако сте в последната година от следването си! Разбира се, трябва да получите своята диплома най-късно до 31 юли 2017 г. 

Няма специфични области, изисквани за този конкурс, което означава, че всяка бакалавърска степен за висше образование (или по-висока) се приема. През 2015 г. имахме кандидати от всички области — политически науки, история на изкуството, инженерни науки, медицина, математика, езици, философия, педагогика и т.н. Всъщност вярваме, че този конкурс за администратори на степен AD 5 отразява нашето мото: единство в многообразието!

За повече информация, моля, посетете eu-careers.eu

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 03/03/2017 - 10:42
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20