Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Administratorzy z wykształceniem wyższym – konkurs otwarty także dla studentów ostatniego roku!

Administratorzy z wykształceniem wyższym – konkurs otwarty także dla studentów ostatniego roku!

Aby móc wziąć udział w konkursie, kandydaci muszą mieć co najmniej dyplom licencjata. Jednak aby się zgłosić, wystarczy być studentem ostatniego roku studiów. Warunkiem udziału jest otrzymanie dyplomu najpóźniej 31 lipca 2017 r. 

W wymogach konkursu nie wyszczególniono żadnych konkretnych kierunków studiów, co oznacza, że kandydaci mogą mieć dyplom uczelni wyższej w dowolnej dziedzinie. W 2015 r. do konkursu stanęli absolwenci różnych kierunków studiów: nauk politycznych, historii sztuki, inżynierii, medycyny, matematyki, lingwistyki, filozofii, pedagogiki itp. Dlatego uważamy, że ten konkurs na stanowiska AD 5 doskonale odzwierciedla motto UE: „Zjednoczeni w różnorodności”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie eu-careers.eu

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 03/03/2017 - 10:42
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20