Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Administrátori – vítaní sú aj študenti posledného ročníka!

Administrátori – vítaní sú aj študenti posledného ročníka!

Na to, aby sa mohli kandidáti prihlásiť do tohto výberového konania, musia mať ukončené minimálne bakalárske štúdium. Ak ste však študentmi posledného ročníka, je to v poriadku. Štúdium musíte ukončiť najneskôr 31. júla 2017. 

Pre toto výberové konanie sa neuprednostňujú nijaké konkrétne odbory, to znamená, že sa akceptuje akýkoľvek prvý (alebo vyšší) stupeň vysokoškolského štúdia. V roku 2015 sme mali kandidátov s rôznymi profilmi: politické vedy, dejiny umenia, strojárstvo, medicína, matematika, jazyky, filozofia, učiteľstvo atď. Sme presvedčení, že toto výberové konanie pre triedu AD 5 odráža naše motto „zjednotení v rozmanitosti“.

Podrobnejšie informácie nájdete na eu-careers.eu

Referencia: 
Dátum publikovania : 03/03/2017 - 10:42
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20