Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 28/02/2017

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 28

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 34​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 08/03/2017 - 17:51
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20