Начало > Възможности за работа > Новини > Резултати от подбора – втори етап - Разследващи служители: разходи на ЕС, борба с корупцията

Резултати от подбора – втори етап - Разследващи служители: разходи на ЕС, борба с корупцията

EPSO/AD/323/16 - 1

Публикуване на резултатите от подбора в EPSO профилите на кандидатите: 16/03/2017

Брой на кандидатите, поканени да участват в етапа на оценяване: 75

Филтър на квалификациите – минимален резултат, необходим за покана за участие в етапа на оценяване: 18​

 

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 17/03/2017 - 17:29
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20