Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Ερευνητές: Δαπάνες της ΕΕ, καταπολέμηση της διαφθοράς

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Ερευνητές: Δαπάνες της ΕΕ, καταπολέμηση της διαφθοράς

EPSO/AD/323/16 - 1

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 16/03/2017

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 75

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 18​

 

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 17/03/2017 - 17:29
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20