Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Rezultati pristupnih testova – druga faza - Istražitelji: rashodi EU-a, suzbijanje korupcije

Rezultati pristupnih testova – druga faza - Istražitelji: rashodi EU-a, suzbijanje korupcije

EPSO/AD/323/16 - 1

Objava rezultata kandidata na njihovim EPSO računima: 16/03/2017

Broj kandidata pozvanih u fazu procjene: 75

Probir talenata – najmanji ukupni broj bodova potreban za poziv u fazu procjene: 18​

 

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 17/03/2017 - 17:29
Datum zadnjeg ažuriranja : 28/11/2018 - 14:20