Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Wstępne wyniki – drugi etap - Prowadzący dochodzenia w dziedzinie: wydatki UE, zwalczanie korupcji

Wstępne wyniki – drugi etap - Prowadzący dochodzenia w dziedzinie: wydatki UE, zwalczanie korupcji

EPSO/AD/323/16 - 1

Publikacja wyników wstępnych: 16/03/2017

Liczba kandydatów zaproszonych do etapu oceny: 75

Ocena zdolności – minimalna liczba punktów wymagana do dopuszczenia do etapu oceny: 18​

 

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 17/03/2017 - 17:29
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20