Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Rezultati pristupnih testova – druga faza - Istražitelji: carina i trgovina, duhan i krivotvorena roba

Rezultati pristupnih testova – druga faza - Istražitelji: carina i trgovina, duhan i krivotvorena roba

EPSO/AD/323/16 - 2

Objava rezultata kandidata na njihovim EPSO računima: 16/03/2017

Broj kandidata pozvanih u fazu procjene: 45

Probir talenata – najmanji ukupni broj bodova potreban za poziv u fazu procjene: 24​

 

 

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 17/03/2017 - 17:37
Datum zadnjeg ažuriranja : 28/11/2018 - 14:20