Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Resultat av tillträdesprov – andra etappen - Utredare: Tull och handel, tobak och piratkopiering

Resultat av tillträdesprov – andra etappen - Utredare: Tull och handel, tobak och piratkopiering

EPSO/AD/323/16 - 2

Offentliggörande av resultatet i de sökandes Epsokonton: 16/03/2017

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 45

Talent Screener – godkänt resultat för att gå vidare till utvärderingscentrum: 24​

 

 

Referens: 
Publicerat den : 17/03/2017 - 17:37
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20