Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar

Uttagningskommitténs medlemmar

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Marie-Cécile Bernard

Ställföreträdande ordförande

Adelina Huminic Orzu

Medlemmar

Ana Costa Martins
Kerstin Rothbart
Markéta Macasova
Jean-Paul Pierard
Sandra Tendinha
Natalia Ewiakova
Donatos Botos
Giovanni Manzella
Hugo Miguel De Sousa Soares
Jean-Stéphane Le Glaunec

Ställföreträdande medlemmar

Clodagh Hourigan
Susanne Ivarsson
Raphael Philips
Marie-Christine Segers Alves
Soumia Guennoun
Anna Marvona
Olivera Mandic

 

Publicerat den : 07/04/2017 - 11:41
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20