Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Kallelse till utvärderingscentrum

Kallelse till utvärderingscentrum

Publicering av kallelse till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 03/04/2017

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 31

Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

 

Publicerat den : 07/04/2017 - 18:19
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20