Начало > Възможности за работа > Новини > Членове на конкурсната комисия

Членове на конкурсната комисия

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Beatriz SANZ REDRADO

Заместник-председател

Brigitte LEMOIGNE

Членове

Godelieve DEBILLE
Mario PALMA
Lara DOBINSON
Ilias SOTIRCHOS
Jean Claude VENCHIARUTTI
Rita DI PROSPERO

Заместник-членове

Cvetelina CHOLAKOVA
Christelle GOULARD
Thomas STEIGER
Brigitte ERDMANN
Anton PENNEMAN
Diego RASETTI
Birgitt THENNER
Alexander GUGGEIS

 

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 12/04/2017 - 16:08
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20