Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Členovia výberovej komisie

Členovia výberovej komisie

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Beatriz SANZ REDRADO

Zastupujúci predseda

Brigitte LEMOIGNE

Členovia

Godelieve DEBILLE
Mario PALMA
Lara DOBINSON
Ilias SOTIRCHOS
Jean Claude VENCHIARUTTI
Rita DI PROSPERO

Zastupujúci členovia

Cvetelina CHOLAKOVA
Christelle GOULARD
Thomas STEIGER
Brigitte ERDMANN
Anton PENNEMAN
Diego RASETTI
Birgitt THENNER
Alexander GUGGEIS

 

Dátum publikovania : 12/04/2017 - 16:08
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20