Home > Job opportunities > Wstępne wyniki – drugi etap

Wstępne wyniki – drugi etap

Publikacja wyników wstępnych: 11/04/2017

Liczba kandydatów zaproszonych do etapu oceny: 41

Ocena zdolności – minimalna liczba punktów wymagana do dopuszczenia do etapu oceny: 28​

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 12/04/2017 - 16:39
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20