Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 11/04/2017

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 112

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 39​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 12/04/2017 - 16:43
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20