Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 04/04/2017

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στις δοκιμασίες μετάφρασης: 61

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία στις προκαταρκτικές δοκιμασίες για την πρόσκληση στις δοκιμασίες μετάφρασης: 44​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 19/04/2017 - 14:15
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20