Начало > Възможности за работа > Новини > Резултати от подбора

Резултати от подбора

Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 04/04/2017

Number of candidates invited to the translation tests: 61

Minimum score needed in the admission tests to be invited to the translation tests: 43​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 19/04/2017 - 14:15
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20