Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Resultat av tillträdesprov

Resultat av tillträdesprov

Offentliggörande av resultatet i de sökandes Epsokonton: 04/04/2017

Antal sökande som kallats till översättningsproven: 61

Resultat som krävdes i tillträdesproven för att kallas till översättningsproven: 43​

Referens: 
Publicerat den : 19/04/2017 - 14:15
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20