Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 19/04/2017

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 31

Ελάχιστη βαθμολογία: 30​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 19/04/2017 - 16:18
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20