Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Poziv u centar za procjenu

Poziv u centar za procjenu

Poziv u centar za procjenu objavljuje se na EPSO računu kandidata: 19/04/2017

Približan broj kandidata pozvanih u centar za procjenu: 31

Minimalni broj bodova potrebnih da bi se dobio poziv: 30​

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 19/04/2017 - 16:18
Datum zadnjeg ažuriranja : 28/11/2018 - 14:20