Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 10/05/2017

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 45

Минимален резултат: 45​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 18/05/2017 - 16:55
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20